SC Motel Bucium SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin aceasta Fisa de cazare, prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul cazarii dumneavoastra in spatiile unitatii de cazare.

În scopul cazarii dvs. aveţi obligaţia să furnizaţi datele cerute în formular, în caz contrar refuzul dvs. determinând imposibilitatea cazarii si a emiterii facturii fiscale.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul precizat şi sunt comunicate Directiei Generale a Finantelor Publice pentru îndeplinirea altor atribuţii legale.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Trimiterea rezervarii dvs pe calea on-line inseamna acceptul dvs cu privire prelucrarea datelor si parcurgerea informatiilor de mai sus.